<<[Lab 001] KALeKA vs kakofoNIKT

part one (2006/2007), Labela 2010

Two fragments of improvisational meetings of kakofoNIKT and kalEka, which happened in Inner Spaces gallery in Poznan in december 2006.

In these, dynamic, dense improvs electronics (longstanding tones, dirty bits, scraps gathered from waves of aether) meets with instruments, e.g. er-hu (so called "chinese violin"), it ensures ethnic aftertaste. The first track sounds like ritual which has a power to invoice a ghost of Muslimgauze and in many moments later it is discernible agression and vitality viable in his pieces.

Fragmenty z dwóch improwizatorskich spotkań składów kakofoNIKT i kalEka, które odbyły się w galerii Inner Spaces w Poznaniu, w grudniu 2006

W tych dynamicznych, gęstych improwizacjach elektronika (pojedyncze tony, zabrudzone bity, skrawki złapane z fal eteru) spotyka się z dźwiękami instrumentów, er-hu (nazywane "chińskimi skrzypcami"), co zapewnia etniczny posmak. Pierwszy utwór brzmi jak obrzęd mający przywołać ducha Muslimgauze'a, a w wielu momentach później słychać agresywność i siłę jaka często jest obecna w muzyce tego artysty.


ściąganie / download:

01. I1I
02. II2II
03. III3III

*cały al.bumodtwarzanie / playing:

skład / people:
Patryk Lichota - saksofon, theremin, gitara basowa / saxophone, theremin, bas guitar
Piotr Delimata - er-hu, flet / er-hu, flute
Szymon Mizera - lira korbowa / hurdy-gurdy
Brombox - pc
Focu - radio, syntezator / radio, synthesizer

linki / links:
\kakofonikt/
\kalEka/<<