<<

[Lab 010] Preludia

KALeKA, Labela 2010

Materiał dźwiękowy pochodzi z sesji z maja 2010. Nagrania zarejestrowano przy udziale syntezatorów, automatów perkusynych oraz aplikacji Flash i Pure Data. Krótkie formy dobrze pasujące do spotów reklamowych. Częściowo łączą się ze sobą tworząc organiczną całość uwzniaślanej usterki. Można wysłyszeć zagięcie lufy czołgu, hebefrenię telegrafisty i płaszcz. Dźwięki surowe, bez miksu, doskonałe na masaż czaszki.

ściąganie:

01 2:54
02 1:57
03 2:51
04 0:45
05 1:02
06 3:23
07 0:31
08 1:12

odtwarzanie:

skład:

Tomasz Misiak - pc; syntezator
Roman Bromboszcz - pc; automat perkusyjny, sekwencer, litery

linki:

\KALeKA/<<