Materiał dźwiękowy pochodzi z sesji z maja 2010. Nagrania zarejestrowano przy udziale syntezatorów, automatów perkusynych oraz aplikacji Flash i Pure Data. Krótkie formy dobrze pasujące do spotów reklamowych. Częściowo łączą się ze sobą tworząc organiczną całość uwzniaślanej usterki. Można wysłyszeć zagięcie lufy czołgu, hebefrenię telegrafisty i płaszcz. Dźwięki surowe, bez miksu, doskonałe na masaż czaszki.

ściąganie:

01.........................................................................................2:54
02.........................................................................................1:57
03.........................................................................................2:51
04.........................................................................................0:45
05.........................................................................................1:02
06.........................................................................................3:23
07.........................................................................................0:31
08.........................................................................................1:12

odtwarzanie:

skład:

Tomasz Misiak - pc; syntezator
Roman Bromboszcz - pc; automat perkusyjny, sekwencer, litery

linki:

\Kaleka/

<< powrót do strony głównej