<<

[Lab 012] Vortex by KALeKA

Roman Bromboszcz, Tomasz Misiak, Labela 2010

Film is composed of minute pieces which symbolize pixels and bits of information. The image is conceived as having a symbolic message about elements of world. The film is divided into five parts. Each of them serves as a deep symbol. We can see how "Openess", "Thunder", "Disperse", "Air" and "Earth" obtaining intention of being. There is a trust in the metaphysics of philosophers of nature, taoists and pogans.

Film składa się z drobnych kwadratów symbolizujących piksele i bity informacji. Abstrakcyjny obraz połączony został z symbolicznym przesłaniem. Film składa się z pięciu części. Kolejno odsłaniają się "Otwarte", to, które nigdy nie przychodzi, ale zawsze się na nie zanosi. "Piorun", ten który niesie sprawiedliwość. "Rozszczepione" jest absorpcją i dyfuzją. "Powietrze" jest siedliskiem wszystkiego. "Ziemia" jest matką, która utrzymuje wszystko przy życiu. Wskazana metafizyka odnosi się do pierwszych filozofów przyrody, Księgi I Cing i taoizmu. Film przepracowuje temat nowej świadomości budując utopię sztywnej desygnacji.


ściąganie / download:

01. Vortex by kalEka 12:19odtwarzanie / playing:skład / people:
Roman Bromboszcz - obraz / moving image
Tomasz Misiak - dźwięk / sound

linki / links:
\KALeKA/<<