[Lab 016] r'/,f

Adam Kaufmann, Labela 2017

Album r'/.f is a mixture of different pigments. There are heavy, motoric and dark compositions where distorted guitar, featured voice and percussion automata appear. It contains relations to aesthetics of noise of such groups as Butthole Surfers, Black Flag and also reminiscents of Primus. Aside of it there are discernible inspirations of kraut rock and space rock and among them is a tribute to Hawkwind. Included tracks have escapism tumor, they are about shadows, power, ruts of existence. It brings close associations with philosophy of power by Fryderyk Nietsche and also his predilection to horns, Hegels dialectic of servant and master, and aside of it fascinations of saga, arabescue and Orient. Compositions have strong potential to became hits despite their cruelty.

There are two versions of this album, minidisk and audio tracks in internet, few compositions are identical though. Check it!

Price: 23PLN; order: lab.ela@wp.pl

Album r'/,f to mieszanina różnych pigmentów. To ciężkie, motoryczne i mroczne kompozycje, gdzie pojawia się przesterowana gitara, podrasowany głos i automat perkusyjny. Znajdują się nawiązania do estetyki szumów takich grup jak Butthole Surfers, Black Flag, a także reminescencje z Primus. Obok tego wyczuwalne są fascynacje zarówno kraut rockiem jak i space rockiem, wśród tego został złożony hołd zespołowi Hawkwind. Zawarte na krążku utwory mają eskapistyczne przesłanie, dotyczą cieni, władzy, kolein egzystencji. Nasuwają się skojarzenia z filozofią woli mocy Fryderyka Nietschego, a także tegoż predylekcje do rogowacizny, Heglowska dialektyka niewolnika i pana, a obok nich przepełniające je fascynacje średniowieczną sagą, arabeską i Orientem. Kompozycje mają silny potencjał, by stać się przebojami pomimo swojego okrucieństwa.

Mamy dwie wersje tego albumu, płyta w formie minidysku oraz ścieżki audio w internecie, aczkolwiek niektóre utwory są tożsame. Sprawdźcie to!

Cena: 23PLN; zamówienia: lab.ela@wp.pl


ściąganie / download:

01. Brain Devastator...5:02
02. Harry Haller...2:59
03. Alleygates of Sin...3:56
04. Sabra Khan...4:01
05. Pussy Pillow...4:01
06. Why Can't the World Be Run By Machines...6:57

*cały al.bum

odtwarzanie / playing:skład / people:
Adam Kaufmann - gitara, automat perkusyjny, głos / guitar, percussion automata, voice

linki / links:
\kaufmann.soundcloud/<< powrót do strony głównej / back to homepage