<<


[Lab 019] In Memoriam

Marcin Olejniczak, Labela 2020

A musical material which is derived from a concert which took place in Torun, at Dom Muz. There are raw, machine sounds proceeded in repetitions. There are long lasting signals which interfere and overlap. In some extent there are field recordings, in another part there are sounds, simply of interface, of machinery aimed to process sounds. Marcin Olejniczak takes us into a trip over frontier of concrete, experimental, industrial music.

Edition of 40 + 20 copies. Price: 10 pln. Order: lab.ela@wp.pl

Materiał muzyczny pochodzi z koncertu, który odbył się w Toruniu, w Domu Muz. Są to dźwięki surowe, maszynowe, przebiegające w powtórzeniach. Są to długo wybrzmiewające sygnały, które się nakładają i kontaminują. Po części są to nagrania terenowe, po części jakby dźwięki, po prostu, interfejsu, urządzeń do przetwarzania dźwięków. Marcin Olejniczak zabiera nas w podróż po rubieżach muzyki konkretnej, eksperymentalnej, industrialnej.

Nakład: 40 + 20 sztuk. Cena: 10 złotych. Zamówienia: lab.ela@wp.pl


ściąganie / download:

01. Marcin Olejniczak In Memoriam....20:35

*cały al.bum

odtwarzanie / playing:


skład / people:
Marcin Olejniczak

linki / links:
\Antenna Non Grata/<<