<<


[Lab 017] limb

Miron Tee, Labela 2017

A material placed on the disc presents an astonishing clear and logic structure from the art of a man who rummages through jazz and unfolds fragments. Within a visual field in the middle part is shown a thing which become under construction of an android, cyborg or robot and in the last two as in a form of passe-partout are texts. A video work is coupled with sound path. It comments a construction in procces by speech synthesis. Designing of the shape is not point any final aim. The body of such organism appears not as a container but rather as a defragmented sum of organs.

A handmade cover on cardboard from recycling. Price: 23PLN; order: lab.ela@wp.pl

Materiał zamieszczony na płycie prezentuje zaskakująco przejrzystą i logiczną strukturą jak na twórczość artysty, który buszuje w zgiełku i rozfałdowuje fragmenty. W polu obrazowym ukazane zostają, w środkowej częsci stawanie się, konstruowanie androida, cyborga lub robota, a w dwóch pozostałych, jakby w formie passe-partout pojawiają się teksty. Filmowi towarzyszy ścieżka dzwiękowa komentująca konstrukcję w procesie poprzez syntezę mowy. Konstruowanie nie prowadzi wprost do ostatecznego celu, ciało nie wyłania się jako zbiornik lecz raczej jako zdefragmentowana suma organów.

Ręcznie opracowana oprawa na kartonie z odzysku. Cena: 23PLN; zamówienia: lab.ela@wp.plskład / people:
Miron Tee - wolne oprogramowanie do tworzenia wideo / free software to making video

linki / links:
\miron.tee/<<