[Lab 020] double bind

Roman Bromboszcz, Labela 2017

double bind is a set of two books in a pdf format which at the same time have an aim to fascinate and provoke shiverings, attract and throw off, entail exstasy and fear. There are ludzie^pszczoły [humanbees] experimental piece od science-fiction written in poetic prose and cybernetyczny_spin [cybernetic_spin] a book with poetry with qrcodes which refers to files with sound poetry hung in the web. These books are in statu nascendi versions and they will be issued in paper by WBiCAK w Poznaniu.

double bind to zestaw dwóch książek w formacie pdf, które jednocześnie mają za zadanie fascynować, wzbudzać dreszcze, wciągać i odrzucać, wywoływać ekstazę i lęk. Są to ludzie^pszczoły eksperymentalny utwór science-fiction napisany prozą poetycką oraz cybernetyczny_spin książka poetycka z qrkodami powiązanymi z plikami z poezją dźwiękową zawieszonymi w sieci. To wersje powstających właśnie książek, które zostaną wydane na papierze przez WBiCAK w Poznaniu.

Additional sources / Dodatkowe źródła: cybernetic_spin ver.0.6 ludzie^pszczolyskład / people:
Roman Bromboszcz

linki / links:
\roman bromboszcz projects events bio links/<< powrót do strony głównej / back to homepage