<<


[Lab 002] four_values

Roman Bromboszcz, Labela 2007

Praca jest wariacją na temat czterech wartości, które reprezentowane są poprzez odpowiednie dźwięki, barwy i pliki.

Dzieło zarazem daje siebie odbiorcy w dowolny sposób przekształcać, tak by tworzyć można było różnego rodzaju desenie, ale przy tym, ukrywa pełną wiedzę o sobie. Pierwszy kontakt, bez względu na to jak długi i intensywny pozostanie, w sposób nieunikniony "jedną czwartą". Ciekawym aspektem kontaktu z "czterema wartościami" jest to, że możemy doświadczać różnic pomiedzy zawartymi w nich wariantami i "na nowo" podejmować wysiłek syntezy obrazu z dźwiękiem.

sklad / people:
Roman Bromboszcz

linki / links:
\rbx/<<