<<[Lab 015] sub_ear / pod_ucho

Roman Bromboszcz, Labela 2012

The Java application to generate audiovisual sequences. It begins to work with download of source code of international web pages. Position of text is read and translated to numbers which affect sound. The sound is an output of these numbers and the number taken from keybord ids.

Aplikacja generująca sekwencje audiowizualne. Ładuje tekst kodu źródłowego stron internetowych. Tekst obraca się i ukazuje linie kodu. Położenie tekstu wpływa na dźwięk, tak jak i wpływa na niego liczba pobrana z klawiatury, tak zwany, id.


ściąganie / download:

01. sub_ear / pod_ucho by br0mb0x 9kBodtwarzanie / playing:skład / people:
Roman Bromboszcz

linki / links:
\raw::digits/
\bromboxy/

<<