<<

enter into documentation / link do dokumentacji

[Lab 013] Hazard a rebours

Roman Bromboszcz, br0mb0x, Labela 2011

Hazard a rebours - an object to play music and mash letters as in roulette.

Wiruletka - obiekt cyfrowy do generowania muzyki i mieszania liter w analogii do ruletki.


skład / people:
Roman Bromboszcz/ br0mb0x - pc

linki / links:
\brx/<<